Werkwijze

Aanmelding per e-mail naar één van de teamleden (naar keuze) of via contactformulier. Graag hierbij vermelden op wiens initiatief hulp gezocht wordt
of door wie u verwezen wordt, voor wie u hulp zoekt en wat uw hulpvraag is. Vervolgens zal u een voorstel voor een afspraak toegezonden worden. Als er geen afspraak mogelijk is binnen twee maanden wordt u hierover geïnformeerd. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst.
Een eerste consultatie bestaat steeds uit een verduidelijking van de hulpvraag waarbij nagegaan wordt of er voldoende afstemming is tussen het aanbod en de hulpvraag. Afhankelijk daarvan worden er samen verdere afspraken gemaakt.

Wat meebrengen ?

  • Verslaggeving van voorgaande hulpverlening: diagnostiek, info school/CLB, logopedie, kinesitherapie, of andere.
  • Voor de eerste afspraak bij de kinderpsychiater: een gedateerde verwijsbrief van een arts met vermelding “kinderpsychiatrisch onderzoek/evaluatie”.
  • Als een kind reeds behandeld wordt met medicatie: verslag met duidelijke info door wie de medicatie gestart werd, met welk
    doel en voor welke duur.