Kinderpsychiater: vastgelegde RIZIV-tarieven voor een geconventioneerde geaccrediteerde kinderpsychiater. Tarief afhankelijk van de aard van het consult (evaluatie/diagnostiek, advies, behandeling, …).

Psychologen: Florence is geconventioneerd. Dit betekent dat kinderen en jongeren psychologische begeleiding kunnen krijgen aan €11 (of aan €4 in geval van verhoogde tegemoetkoming) per sessie (met een maximum van 20 sessies per jaar). De eerste consultatie betreft een verkennend gesprek en is kosteloos. Voor meer informatie omtrent de conventie kan je terecht op volgende website:  https://pangg0-18.be/info-client/ .

Voor consultaties voor personen die (om welke reden ook) niet wensen in te gaan op het aanbod van de conventie, wordt 65 euro/uur aangerekend. In sommige gevallen is terugbetaling via de mutualiteit voorzien voor een beperkt aantal sessies. U kan hierover informatie inwinnen bij uw ziekenfonds.

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen, verzoeken we u dit per e-mail te laten weten, minstens twee dagen op voorhand.